Aktuālie "Zemgaes EKO" paziņojumi

Pazinojums par tarifa projektu //15.07.2014

Paziņojums sabiedrībai //20.03.2014  

Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai //27.08.2013

Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai //29.07.2013

Paziņojums sabiedrībai //29.07.2013

Paziņojums sabiedrībai //05.07.2013

Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai //03.06.2013

Paziņojums sabiedrībai //03.06.2013

Dabas resursu nodokļa pieaugums palielina atkritumu apglabāšanas maksu //06.01.2012

Atkritumu apglabāšanas maksa poligonā "Brakšķi" no 2011.gada 16.augusta //26.07.2011

Atkritumu apglabāšanas maksa poligonā "Grantiņi" no 2011.gada 16.augusta //26.07.2011

Apstiprināti sadzīves atkritumu poligonu tarifi //30.06.2011

Paziņojums par tarifu projektu sadzīves atkritumu poligonam "Brakšķi" //28.03.2011

Paziņojums par tarifu projektu sadzīves atkritumu poligonam "Grantiņi" //28.03.2011