Atkritumu šķirošana un dalīto atkritumu vākšanas punktu izvietojums

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Mēs ikviens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu.

 

KĀPĒC JĀŠĶIRO ATKRITUMI?

Piemēram:

 

KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA ŠĶIROJOT ATKRITUMUS?

Dalīto atkritumu vākšanas punkti

Pateicoties ES Kohēzijas fonda atbalstam (80% Kohēzijas fonds, 20% pašvaldību līdzfinansējums), Zemgales reģionā tika realizēts projekts „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā”, kā rezultātā, Zemgales reģionā, līdzās ierastajiem atkritumu konteineriem tika izvietoti trīs krāsu konteineri atkritumu šķirošanai.Atkritumu šķirošanas konteineri

 

Dalīto atkritumu vākšanas laukumi

Jelgavā ir izveidoti arī trīs dalīto atkritumu savākšanas laukumi – Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 un atkritumu šķirošanas kompleksā Ganību ielā 84.

Darba laiks DAV laukumiem Paula Lejiņa un Salnas ielā:

Pirmdiena Brīvs
Otrdiena 10.00 – 19.00
Trešdiena 10.00 – 19.00
Ceturtdiena 10.00 – 19.00
Piektdiena 10.00 – 19.00
Sestdiena 10.00 – 19.00
Svētdiena 10.00 – 19.00

Tālruņi:
DAV laukums Paula Lejiņā ielā – 27841483
DAV laukums Salnas ielā - 27843657

Darba laiks DAV laukumam Ganību ielā 84:

Pirmdiena 8.00-19.00
Otrdiena-Piektdiena 8:00-17:00
Sestdiena 9:00-14:00
Svētdiena Brīvs
Svētku dienas 9.00-14.00

Tālrunis: 28331892
E-pasts: skirosanas.linija@eko.jelgava.lv

Šajos laukumos Jelgavas iedzīvotāji nelielos daudzumos (daudzumu nosaka operators) var bez maksas nodot: 

Ganību ielā 84 sašķirotas otrreizējās izejvielas bez maksas var nodot juridiskās personas. Ja nepieciešams, var saņemt izziņu par otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu daudzumu.

SIA "Zemgales EKO" dalīto atkritumu vākšanas laukumos pieņem vieglo automašīnu nolietotās riepas par sekojošu  maksu:

Riepas diametrs

Cena par 1 riepu ar PVN 21%, EUR

R13-15

1.90

R16-18

2.30

R19-22

2.70

DAV punktu adreses skatīt Šeit!

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Mēs ikviens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu.