Kontaktinformācija

Biroja un korespondences adrese: K. Barona ielā 40A, 412. kab., Jelgava, LV-3001

Juridiskā adrese: Ganību iela 84, Jelgava, LV - 3007

Reģistrācijas Nr. 43603040477
Banka: SEB banka 
Konta Nr.: LV15UNLA 005500 1069545
E-pasts: eko@eko.jelgava.lv

 

 

Kontakttālruņi:

Grāmatvede 63023514

Valdes loceklis Aleksejs Jankovskis tel/fax: 63023511

zeko