Iepirkumi

Iepirkums: "Degvielas iegāde SIA "Zemgales EKO" darbības nodrošināšanai" nolikumu skatīt šeit //04.01.2022

Paziņojums par rezultātu:
Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA „ASTARTE-NAFTA” (reģ.Nr.40003276964)
Piedāvātā līgumcena: >16 898.00  EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmēnolikumu skatīt šeit  //16.07.2021.

Paziņojums par rezultātu:
Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898)
Piedāvātā līgumcena: >41’999.00 EUR bez PVN


Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums:  "Pārvietojamo tualešu īre sabiedriskos pasākumos Jelgavas pilsētānolikumu skatīt šeit  //16.07.2021.

Paziņojums par rezultātu:
Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ.Nr.43603022128)
Piedāvātā līgumcena: 40’302.15 EUR bez PVN


Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums:  "Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšnās atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //16.07.2021.

Paziņojums par rezultātu:
Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)
Piedāvātā līgumcena: 41’000.00 EUR bez PVN


Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums:  "Nesankcionētu sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //16.07.2021.

Paziņojums par rezultātu:
Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)
Piedāvātā līgumcena: 41’930.00 EUR bez PVN


Noslēgto līgumu skatīt šeit


 Iepirkums:  "Specializētās tehnikas pilna servisa nomanolikumu skatīt šeit  //16.07.2021.

Paziņojums par rezultātu:

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 72’000.00 EUR bez PVN (2 gados)


Noslēgto līgumu skatīt šeit

   

Iepirkums:  "Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmēnolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898)

Piedāvātā līgumcena: >41'999.00 EUR bez PVN

 

 

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums:  "Pārvietojamo tualešu īre sabiedriskos pasākumos Jelgavas pilsētānolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ.Nr.43603022128)

Piedāvātā līgumcena: 37'927.25 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums:  "Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšnās atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'000.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

  

Iepirkums:  "Nesankcionētu sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'930.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

  

Iepirkums:  "Specializētās tehnikas pilna servisa nomanolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 72'000.00 EUR bez PVN (2 gados)

Noslēgto līgumu skatīt šeit

  

Iepirkums:  "Specializētās tehnikas pilna servisa nomanolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 38'400.00 EUR bez PVN

 

Noslēgto līgumu skatīt šeit

Iepirkums:  "Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmēnolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898)

Piedāvātā līgumcena: >41'999.00 EUR bez PVN

 

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Pārvietojamo tualešu īre sabiedriskos pasākumos Jelgavas pilsētānolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ.Nr.43603022128)

Piedāvātā līgumcena: 41'999.30 EUR bez PVN

 

 

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Nesankcionētu sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'050.00 EUR bez PVN

 

 

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšnās atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'000.00 EUR bez PVN

 

 

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Iepirkums pārvietojamās tualetes 2018" nolikumu skatīt šeit  //28.05.2018

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ.Nr.43603022128)

Piedāvātā līgumcena: 41'955.30 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Iepirkums ZEKO nelegālās izgāztuves 2018" nolikumu skatīt šeit  //28.05.2018

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'770.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Iepirkums ZEKO nelegālās būvniecības un būvju nojaukšanās izgāztuves 2018" nolikumu skatīt šeit  //28.05.2018

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'620.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Transporta pakalpojumi 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanai SIA "Zemgales EKO" apsaimniekotajos objektos nolikumu skatīt šeit  //11.09.2017

 

Iepirkums: "Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" nolikumu skatīt šeit //09.05.2017

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 34'890.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšnās atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas
pilsētas administratīvajā

Iepirkums:  "Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmēnolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

 

Iepirkums:  "Pārvietojamo tualešu īre sabiedriskos pasākumos Jelgavas pilsētānolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

 

Iepirkums:  "Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšnās atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

 

Iepirkums:  "Nesankcionētu sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

 

Iepirkums:  "Specializētās tehnikas pilna servisa nomanolikumu skatīt šeit  //02.07.2020.

teritorijā

 

Iepirkums: „Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona « Brakšķi » 1.kārtas rekultivācija. Nolikums skatīt šeit un tehniskais projekts skatīt šeit //24.02.2017

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 289'119.85 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: „Sadzīves atkritumu blietētāja pakalpojuma noma – atkritumu poligona « Grantiņi » tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai", iepirkuma identifikācijas Nr. 1-14/EKO/2016-2 instrukcija skatīt šeit    //10.08.2016

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'895.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: „ Nesankcionētu sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. 1-14/EKO/2016-1 instrukcija  skatīt šeit    //10.08.2016

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 40'638.50 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: Biogāzes savākšanas sistēmas 2. kārtas izbūve sadzīves atkritumu poligonā “Grantiņi”, iepirkuma identifikācijas Nr. 1-14/EKO/2015-11 instrukcija  skatīt šeit    //14.10.2015

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 23'299.87 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: „Pārvietojamo tualešu īre sabiedriskos pasākumos Jelgavas pilsētā”, iepirkuma identifikācijas numurs 1-14/EKO/2015-12 skatīt šeit    //14.10.2015

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ.Nr.43603022128)

Piedāvātā līgumcena: 16'234.60 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit