Rundāles novads

Pilsrundāle „Papeles”

Pilsrundāle „Katlu māja”

Ziedoņi „Ziedoņi-7”

Svitenes pagasts

Centrs, pie daudzdzīvokļu mājām

Centrs, pie pamatskolas

Viesturu pagasts

Viesturi

Bērstele

Vecsaules pagasts

Ozolaines ciemats

Zvaigznes ciemats

Vecumnieku pagasts

Kalna iela 12

Ceriņu iela

Rīgas iela 24

Rīgas iela 5

Rīgas iela 29

Beibeži

Misa (2 punkti)