Konkurss "Šķirosim atkritumus"

2012.01.25

Izglītības iestādes aicinātas iesaistīties šķiroto atkritumu – makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā.

Ziņas attēls

Lai rosinātu bērnus domāt un rīkoties videi draudzīgi, veidotu bērnos izpratni par to, ka iesaistoties dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas resursu saglabāšana, „Zemgales EKO” 2011./2012.mācību gadā aicina Jelgavas izglītības iestādes un pilsētas bērnus iesaistīties konkursā „Šķirosim atkritumus”. Konkursa noslēgumā atsevišķi tiks vērtēts savāktās makulatūras daudzums (kilogramos) un savākto PET pudeļu daudzums (kubikmetros) uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Pieteikuma anketā dalībnieks norāda oficiālos datus par audzēkņu skaitu izglītības iestādē.

Konkursa rezultāti dalībniekiem tiks paziņoti pieteikuma anketā norādītajai kontaktpersonai un publicēti SIA „Zemgales EKO” mājas lapā un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis”.

 

Balvu fondu nodrošinās SIA „Zemgales EKO”, a/s „Latvijas Zaļais punkts” un a/s „PET Baltija”.

 

1.vieta – izglītības iestāde, kura konkursā savāks lielāko daudzumu makulatūras uz vienu audzēkni, iegūs ceļojošo balvu-statueti „Labo nodomu koks” un titulu „ Videi draudzīgākā skola Jelgavā”, kā arī dāvanu kartes Ls 100 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei;

2.vieta – saņems dāvanu kartes Ls 70 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei;

3.vieta - saņems dāvanu kartes Ls 50 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei.

 

Trīs skolas, kuras būs savākušas lielāko PET pudeļu daudzumu uz vienu audzēkni saņems:

1.vieta - dāvanu kartes sporta preču iegādei Ls100 vērtībā;

2.vieta - dāvanu kartes sporta preču iegādei Ls 70 vērtībā;

3.vieta - dāvanu kartes sporta preču iegādei Ls 50 vērtībā.

Savāktās makulatūras un PET pudeļu uzskaiti un izvešanu nodrošinās SIA „Zemgales EKO”.

 

Nolikumu par konkurusu skatiet šeit