Akcija "Pieķer pilsētas piegružotāju"

2015.03.02

Aicināt iedzīvotājus, būt vērīgiem un nepieļaut atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās pilsētas teritorijā

 SIA „Zemgales EKO” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” organizē akciju „PIEĶER PILSĒTAS PIEGRUŽOTĀJU”. Akcijas mērķis ir aicināt iedzīvotājus, būt vērīgiem un nepieļaut atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās pilsētas teritorijā.  

Akcija notiek no 2015.gada 9. marta līdz 1. novembrim.

Iedzīvotāji ir aicināti fotografēt vai uzfilmēt atkritumu izbēršanu tam neparedzētās vietās pilsētas teritorijā (parkos, mežos, upju krastos, ceļmalās, grāvjos u.c.). Vizuālajās liecībās (foto, video) vēlams fiksēt pārkāpēju pārkāpuma izdarīšanas brīdī, transporta (ja tāds ir) reģistrācijas numuru un/vai citu informāciju, pēc kuras varētu identificēt pārkāpēju.

Iedzīvotāji aicināti vizuālās liecības (foto, video) ar īsu aprakstu sūtīt uz e-pastiem: eko@eko.jelgava.lv, poic@poic.jelgava.lv vai izmantojot mobilo aplikāciju „Jelgavas pilsētsaimnieks”, norādot savu kontaktinformāciju: telefona numuru un e-pastu (informācija netiks publiskota).

SIA „Zemgales EKO” saņemto vizuālo informāciju iesniegs Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā faktu pārbaudīšanai un iespējamajai saukšanai pie atbildības.

SIA „Zemgales EKO” apkopos informāciju ar iesūtītajām liecībām un vienu reizi divos mēnešos tiks izlozēti trīs akcijas dalībnieki, kuri iegūs veicināšanas balvas. Papildus tiks apbalvots viens aktīvākais akcijas dalībnieks. Uzvarētāji tiks informēti personīgi. Izlozes rezultāti tiks publicēti www.zemgaleseko.lv un www.jelgava.lv.

KONTAKTINFORMĀCIJA: SIA „Zemgales EKO”, Aleksejs Jankovskis, tālr.63023511.

Nolikums