„Zemgales EKO” organizē konkursu Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņiem

2012.02.08

Aicinām Jelgavas izglītības iestādes un pilsētas bērnus iesaistīties vizuālās mākslas konkursā.

Ziņas attēls

Visas dzīves laikā cilvēks izmanto dabas resursus –gaisu, ūdeni, mežus. Ne tikai mēs esam atkarīgi no dabas, bet arī daba ir atkarīga no cilvēku rīcības. Atkritumi ir viens no lielākajiem un bīstamākajiem dabas piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan ekosistēmu, gan mūsu dzīves kvalitāti. Atkritumu apglabāšana poligonos aizņem lielas zemes platības un prasa ievērojamus finanšu resursu ieguldījumus.

Lai rosinātu bērnus domāt un rīkoties videi draudzīgi, veidotu izpratni par to, ka atbildīgi rīkojoties var veicināt dabas resursu saglabāšanu un nostiprinātu bērnos piederības sajūtu dzimtajai pilsētai, SIA „Zemgales EKO” jau otro gadu aicina Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņus un pilsētas bērnus iesaistīties vizuālās mākslas konkursā. Šogad konkursa moto – MANA JELGAVA – ZAĻA UN TĪRA. Konkurss norisināsies no 2012.gada 10.februāra līdz 2012.gada 26.martam. Veiksmīgākie bērnu darbi tiks izmantoti SIA „Zemgales EKO” 2013.gada kalendāra izstrādei. Konkursa noslēgumā plānota iesniegto darbu izstāde Jelgavas kultūras namā.

 

Nolikumu skatiet šeit