Turpinās konkurss „Šķirosim atkritumus”

2012.04.03

Vēl mēnesi, līdz 2. maijam, turpinās šķiroto atkritumu – makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcija.

Turpinās konkurss „Šķirosim atkritumus”

Vēl mēnesi, līdz Jelgavas pilsētas pašvaldības organizētā Spodrības mēneša noslēgumam 2.maijā, turpinās šķiroto atkritumu – makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcija.

Akcijas mērķis - rosināt bērnus domāt un rīkoties videi draudzīgi, veidot bērnos izpratni par to, ka iesaistoties dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas resursu saglabāšana.

Atgādinām, ka izglītības iestāde, kura konkursā savāks lielāko daudzumu makulatūras uz vienu audzēkni, iegūs ceļojošo balvu-statueti „Labo nodomu koks” un titulu „ Videi draudzīgākā skola Jelgavā”, kā arī dāvanu kartes Ls 100 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei. 2.vieta un 3.vieta saņems dāvanu kartes Ls 70 un Ls 50 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei.

Trīs skolas, kuras būs savākušas lielāko PET pudeļu daudzumu uz vienu audzēkni saņems:

1.vieta - dāvanu kartes sporta preču iegādei Ls100 vērtībā;

2.vieta - dāvanu kartes sporta preču iegādei Ls 70 vērtībā;

3.vieta - dāvanu kartes sporta preču iegādei Ls 50 vērtībā.

 

Nr.
p.k.

Skola

skolēnu
 skaits

savāktā
 makulatūra, kg

Uz
 vienu
bērnu

PET,
m3

Uz
vienu
bērnu

 

 

 

9

10

11

12

1

2

3

4

5

kopā

 

 

 

1

Jelgavas
1. ģimnāzija

457

0

0

1980

0

 

 

1940

 

 

3920

8.58

 

0

2

Jelgavas
3. pamatskola

797

0

0

0

3920

 

 

720

 

 

4640

5.82

0.9

0.0011

3

Jelgavas
5. vidusskola

715

0

100

280

280

 

 

1980

 

 

2640

3.69

0.75

0.0010

4

Spīdolas
ģimnāzija

405

220

0

0

0

 

 

 

 

 

220

0.54

 

0

5

Mūzikas
vidusskola

359

800

40

0

0

 

 

 

 

 

840

2.34

 

0

6

Jelgavas
Valsts Ģimnāzija

733

0

0

0

0

 

 

 

 

 

0

0

 

0

7

Jelgavas
4. vidusskola

920

800

0

0

0

 

 

 

 

 

800

0.87

 

0

8

Jelgavas
6. vidusskola

554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

9

Jelgavas
4.pamatskola

1015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

8.6

0.0085

Ārpus konkursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

10

Aizupes
skola

235

5240

100

0

0

0

0

 

 

 

5340

22.72

 

0

 

kopā:

18400

 

10.25