Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss.

2013.04.09

2013.gada 10.aprīlī plkst.12.00 Jelgavas kultūras namā tiks atklāta bērnu zīmējumu izstāde.

Ziņas attēls

Aicinot skolēnus just līdzatbildību par vides tīrības uzturēšanu un apkārtnes sakopšanu, tā izrādot attieksmi un cieņu savai tēvu zemei, pilsētai, SIA „Zemgales EKO” jau trešo gadu aicināja Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņus un pilsētas bērnus iesaistīties vizuālās mākslas konkursā. Konkursa moto:

„Vilksim košu zelta jostu

Apkārt savu novadiņu.

Lai mirdz mūsu tēvu zeme

Kā actiņa gredzenā”

 

2013. gads aizrit Dziesmu svētku zīmē, kad vasaras vidū lieli un mazi dziedātāji un dejotāji no visiem Latvijas novadiem vienosies svētku devīzē – GAISMA LĪGO LATVIJĀ! Ne tikai gatavojoties svētkiem, bet arī ikdienā esam pieraduši turēt tīru savu sētu, skolu, pagastu un pilsētu. Šogad vizuālās mākslas konkursa dalībnieki tika aicināti savos darbos, ietverot latvju rakstus un zīmes, paust savu attieksmi pret dzimto novadu un apzināties, ka esam līdzatbildīgi par to, kas notiek mūsu pilsētā, novadā, valstī.

Vērtēšanai tika iesniegti 150 darbi piecās vecuma grupās. Konkursa komisija izvērtēja visus iesniegtos darbus, piešķirot tiem 1., 2. un 3.pakāpes diplomus. Veiksmīgākie bērnu zīmējumi tiks izmantoti SIA „Zemgales EKO” 2014.gada kalendāra izveidei.

2013.gada 10.aprīlī plkst.12.00 Jelgavas kultūras namā tiks atklāta bērnu zīmējumu izstāde. Izstādes atklāšanu aicinām apmeklēt visus konkursa dalībniekus.

Konkursa žūrijas vērtējums:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Vecuma grupa

Skola

I pakāpes dipoloms 

1.

Alyssa Chiussi

4 gadi

Pirmskola „Punktiņš”

2.

Annija Krieviņa

4 gadi

PII „Pīlādzītis”

3.

Kerija Monta Stikāne

5 gadi

PII „Zemenīte”

4.

Jurijs Bokums

5 gadi

PII „Zemenīte

5.

Ieva Buske

5 gadi

Pirmsskola „Punktiņš”

6.

Elīna Būmerte

5 gadi

 

7.

Emīls Biķernieks

6 gadi

Jelgavas 4. pamatskola

8.

Fabiana Romano

6 gadi

Pirmsskola „Punktiņš”

9.

Paula Priedoliņa

6 gadi

PII „Zemenīte

10.

Nikola Andersone

2.klase

Jelgavas 3.pamatskola

11.

Līva Laiviņa

3.klase

Jelgavas 4.pamatskola

12.

Elīna Rūta Ļitvinova

3.klase

Jelgavas 4.pamatskola

13.

Sintija Klints

3.klase

Jelgavas 4.pamatskola

14.

Margareta Svikule Cigelmane

3.klase

Jelgavas 4.pamatskola

15.

Tīna Paeglīte

3.klase

Jelgavas 3.pamatskola

16.

Dana Gulbe

3.klase

Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola

17.

Marta Mazūdre

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

18.

Kristīne Agnese Ilmere

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

19.

Marika Čubreviča

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

20.

Uģis Pumpurs

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

21.

Madara Darģe

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

22.

Paula Vendija Drozdova

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

23.

Evelinda Ozola

4.klase

 

24.

Laura Prazdnicāne

4.klase

Jelgavas 1.speciālā internātpamatskola

25.

Jānis Dobelis

5.klase

Jelgavas 1.speciālā internātpamatskola

26.

Elizabete Ozola

5.klase

Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola

27.

Anete Lagzdiņa

5.klase

Jelgavas 3.pamatskola

 

28.

Darja Zaharova

9.klase

Jelgavas 2.pamatskola

II pakāpes diploms

29.

Nikola Zaķīte

7 gadi

Pirmsskola „Punktiņš”

30.

Gusts Kristers Kleins

7 gadi

PII Rotaļa

31.

Annjija Būmerte

7 gadi

PII Rotaļa

32.

Kristiāna Bidzāne

7 gadi

PII „Zemenīte

33.

Māra Krūmiņa

1.klase

Jelgavas 4.pamatskola

34.

Toms Gulbis

1.klase

Jelgavas 3.pamatskola

35.

Kārlis Pudāns

2.klase

Jelgavas 3.pamatskola

36.

Dārija Mališeva

2.klase

Jelgavas speciālā internātpamatskola

37.

Kristīne Oļhovika

2.klase

Jelgavas speciālā internātpamatskola

38.

Evelīna Lagzdiņa

3.klase

Jelgavas 3.pamatskola

39.

Rūdolfs Ribkinskis

3.klase

Jelgavas 3.pamatskola

40.

Sanija Ozola

3.klase

Jelgavas 3.pamatskola

41.

Niks Murāns

4.klase

Jelgavas 3.pamatskola

42.

Edijs Kristaps

4.klase

Jelgavas 3.pamatskola

43.

Vineta Zavicka

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

44.

Dārta Katrīna Birkmane

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

45.

Mikus Lācis

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

46.

Laura Šinkareviča

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

47.

Kristiāns Staņislavs Praņevskis

5.klase

Jelgavas 3.pamatskola

48.

Vaļerija Baļuka

7.klase

Jelgavas speciālā internātpamatskola

49.

Anna Ponomarenko

9.klase

Jelgavas 6.vidusskola

50.

Olga Kuzņecova

11.klase

Jelgavas 6. vidusskola

 III pakāpes diploms

51.

Loreta Neusa Luca

7 gadi

PII Rotaļa

52.

Nils Zaļais

6 gadi

PII „Zemenīte”

53.

Anna Elizabete Štorha

6 gadi

PII „Zemenīte”

54.

Jānis Poots

6 gadi

PII „Zemenīte”

55.

Veronika Sekstiņa

1.klase

Jelgavas 3.pamatskola

56.

Liene Barkova

2.klase

Jelgavas 3.pamatskola

57.

Adrians Vilcāns

2.klase

Jelgavas 4.pamatskola

58.

Romans Skvorcovs

2.klase

Jelgavas speciālā internātpamatskola

59.

Adrians Dāgs Veismanis

3.klase

Jelgavas 3.pamatskola

60.

Elīza Lagzdiņa

3.klase

Jelgavas 3.pamatskola

61.

Līva Ašmane

3.klase

Jelgavas 4.pamatskola

62.

Elans Jekociņš

3.klase

Jelgavas 4.pamatskola

63.

Luīze Kalniņa

4.klase

Jelgavas 4.pamatskola

64.

Samanta Nazarova

4.klase

 

65.

Ralfs Roberts Pampe

5.klase

Jelgavas 3.pamatskola

66.

Maksims Grigorjevs

6.klase

Jelgavas speciālā internātpamatskola

67

Anastasija Šļapina

6.klase

 

68.

Darja Guseva

7.klase

Jelgavas 6.vidusskola