Noslēdzies konkurss „Šķirosim atkritumus”

2012.05.07

Akcijā piedalījās desmit skolas (Aizupes skola ārpus konkursa), kopā savācot 23,8 t makulatūras un 42,6 m3 PET pudeļu.

Atgādinām, ka izglītības iestāde, kura konkursā savāks lielāko daudzumu makulatūras uz vienu audzēkni, iegūs ceļojošo balvu – statueti –„Labo nodomu koks” un titulu „Videi draudzīgākā skola Jelgavā”, kā arī dāvanu kartes Ls 100 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei. 2.vieta un 3.vieta saņems dāvanu kartes attiecīgi Ls 70 un Ls 50 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei.

 

Trīs skolas, kuras būs savākušas lielāko PET pudeļu daudzumu uz vienu audzēkni, saņems dāvanu kartes Ls 100, Ls 70 un Ls 50 sporta inventāra iegādei. Šīs balvas nodrošina a/s „Latvijas Zaļais punkts”.

 

Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks Jelgavas 4.pamatskolā 2012.gada 22.maijā plkst. 14:00. Aicinām ierasties visus akcijas dalībniekus.

 

Konkursa rezultāti:

Nr.
p.k.

Skola

skolēnu
 skaits

savāktā
 makulatūra, kg

Uz
 vienu
bērnu

PET,
m3

Uz
vienu
bērnu

 

 

 

9

10

11

12

1

2

3

4

5

kopā

 

 

 

1

Jelgavas 1.
ģimnāzija

457

0

0

1980

0

 

 

1940

 

 

3920

8.58

 

0

2

Jelgavas 3.
pamatskola

797

0

0

0

3920

 

 

720

120

 

4760

5.97

0.9

0.0011

3

Jelgavas 5.
vidusskola

715

0

100

280

280

 

 

1980

140

 

2780

3.89

0.75

0.0010

4

Spīdolas
ģimnāzija

405

220

0

0

0

 

 

 

 

 

220

0.54

 

0.0000

5

Mūzikas
vidusskola

359

800

40

0

0

 

 

 

 

 

840

2.34

 

0.0000

6

Jelgavas Valsts
Ģimnāzija

733

0

0

0

0

 

 

 

2040

 

2040

2.78

 

0.0000

7

Jelgavas 4.
vidusskola

920

800

0

0

0

 

 

 

 

 

800

0.87

 

0.0000

8

Jelgavas 6.
vidusskola

554

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

2000

3.61

 

0.0000

9

Jelgavas 4.
pamatskola

1015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

38.7

0.0381

Ārpus konkursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

10

Aizupes skola

235

5240

100

0

0

0

0

 

1140

 

6480

27.57

2.25

0.0096


kopā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23840

 

42.6