Noslēdzies konkurss „Labo nodomu koks”

2013.05.23

Par makulatūras vākšanu ceļojošo «Labo nodomu koku» šogad saņem 5. vidusskola

Ziņas attēls

Galerija

2013.gada 21.maijā noslēdzās šķirošanas konkurss „Šķirosim atkritumus”

Konkursā piedalījās piecas Jelgavas pilsētas skolas un Aizupes pamatskola, kopumā savācot 24,78 tonnas makulatūras.

Šogad visvairāk makulatūras – 14,47 kg uz vienu audzēkni, savāca Jelgavas 5.vidusskola. Par uzvaru konkursā skolai piešķirts ceļojošais kauss „Labo nodomu koks” un godpilnais tituls – „Videi draudzīgākā skola Jelgavā 2013”. Otro vietu ieguva Jelgavas 1.ģimnāzija, savācot 14,41 kg uz vienu audzēkni, trešo – Jelgavas 3.pamatskola – 5,57 kg uz vienu audzēkni.

Atgādinām, ka saskaņā ar konkursa nolikumu, vērtējām savāktās makulatūras daudzumu uz vienu izglītības iestādes audzēkni.

Konkursā piedalījās arī Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4.vidusskola un Aizupes pamatskola.

Vienīgie, kas šogad iesaistījās PET pudeļu vākšanā bija sabiedriskā skolu jauniešu organizācija „Brīvprātīgie Jelgavai”, savācot 0,5 m3 pudeļu.

Konkursu „Šķirosim atkritumus” organizējām jau trešo gadu. Divus pirmos gadus galveno balvu un ceļojošo kausu ieguva Jelgavas 1.ģimnāzija.


Attēls no http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/9&news_id=20180?id=67&g_id=2902