Makulatūras vākšanas konkurss

2013.10.01

Jau ceturto gadu SIA „Zemgales EKO” aicina Jelgavas skolas sacensties par videi draudzīgākās skolas titulu.

Divus gadus pēc kārtas ceļojošo balvu „Labo nodomu koks”, kas simbolizē koku, kas atbildīgas rīcības pasargāts no nociršanas, ieguva Jelgavas ģimnāzija.2012./13.mācību gadā konkursā galveno balvu un titulu ieguva Jelgavas 5.vidusskola.

Šajā mācību gadā skolas aicinātas piedalīties makulatūras vākšanas konkursā.

Kopējā sadzīves atkritumu plūsmā dažāda veida papīrs ieņem vienu no galvenajām vietām – apmēram 27%.Papīra izejmateriāls ir celuloze, ko galvenokārt iegūst no koksnes. Lai saražotu 1 tonnu celulozes masas, nepieciešams apmēram 3,5 tonnas koksnes vai 12-14 koki. No tiem var izgatavot apmēram 1 tonnu biroja papīra. Vienu tonnu biroja papīra var iegūt arī tad, ja savāc, apmēram, 1,3 tonnas makulatūras.

Katra pārstrādāta papīra tonna izglābj kokus, ietaupa 4100 kilovatu elektrības, 31 780 l ūdens un samazina atkritumu daudzumu izgāztuvē par apmēram 4 m³. Jelgavas skolēni kopumā ir savākuši gandrīz 70 tonnas makulatūras.

Konkurss norisināsies 2013./2014.m.g. līdz Jelgavas pilsētā organizētā Spodrības mēneša noslēgumam.

Konkursa noslēgumā tiks vērtēts savāktās makulatūras daudzums (kilogramos) uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Pieteikuma anketā dalībnieks norāda oficiālos datus par audzēkņu skaitu izglītības iestādē.

Konkursa rezultāti dalībniekiem tiks paziņoti pieteikuma anketā norādītajai kontaktpersonai un publicēti SIA „Zemgales EKO” mājas lapā un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis”.

Balvu fondu nodrošina SIA „Zemgales EKO”.

1.vieta – izglītības iestāde, kura konkursā savāks lielāko daudzumu makulatūras uz vienu audzēkni, iegūs ceļojošo balvu-statueti „Labo nodomu koks” un titulu „ Videi draudzīgākā skola Jelgavā”, kā arī dāvanu kartes EUR 150 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei;

2.vieta – saņems dāvanu kartes EUR 100 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei;

3.vieta - saņems dāvanu kartes EUR 70 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei.

Mēs visi esam atkritumu radītāji, un mums kopā jārūpējas par atkritumu „turpmāku dzīvi”.

Konkursa nolikums