Lielā talka 2015

2015.03.09

SIA „Zemgales EKO” aicina visus Jelgavas iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties Lielajā Talkā vai pieteikt talkošanas vietas, zvanīt pa tālruni 63023511

Ziņas attēls

25.aprīlī, Lielās talkas rīkotāji aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties Latvijas sakopšanā. Arī Jelgavas pilsētas iedzīvotāji aicināti 25. aprīlī sakopt, kādu piesārņotu teritoriju Jelgavas pilsētā. Lielās talkas organizatori Jelgavas pilsētā ir SIA „Zemgales EKO”, kas arī šogad koordinēs piesārņoto vietu sakopšanu un Lielās Talkas ietvaros savākto atkritumu transportēšanu un noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”.

2015.gada Lielās Talkas aicinājums paliek nemainīgs – sakārtot vidi sev apkārt – ne tikai vākt atkritumus, bet arī veikt labiekārtošanas darbus, apzaļumošanas darbus un jebkurus citus darbus, kas padara mūsu vidi sakoptāku, skaistāku un cilvēkiem draudzīgāku.

Tā kā 2015.gads ir arī Aspazijas un Raiņa jubilejas gads, Lielā Talka par savu saukli šogad ir izvēlējusies Raiņa atziņu Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ar savu dziļo domu, ka tikai mainoties mums pašiem, mūsu domāšanai un rīcībai, mēs varam izmainīt arī visu Latvijas sabiedrību, saglabājot skaisto Latvijas dabu, cilvēces vērtības un savu veselību.

Vēlamies atgādināt, ka Lielās talkas pamatmērķis ir sakopt piesārņotas vietas pašvaldības teritorijā, nevis atbrīvot šķūnīšus, pagalmus un mājas no ilgus gadus uzkrātām drazām.

Informāciju par talkošanas vietām un talkas norisi Jelgavas pilsētas teritorijā var saņemt zvanot pa tālruni 63023511.