Lielā talka 2014

2014.03.20

SIA „Zemgales EKO” aicina visus Jelgavas iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties Lielajā Talkā vai pieteikt talkošanas vietas, zvanīt pa tālruni 63023511

Ziņas attēls

      26.aprīlī, Lielās talkas rīkotāji aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties Latvijas sakopšanā. Arī Jelgavas pilsētas iedzīvotāji aicināti 26. aprīlī sakopt, kādu piesārņotu teritoriju Jelgavas pilsētā. Lielās talkas organizatori Jelgavas pilsētā ir SIA „Zemgales EKO”, kas arī šogad koordinēs piesārņoto vietu sakopšanu un Lielās Talkas ietvaros savākto atkritumu transportēšanu un noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”.
     Vēlamies atgādināt, ka Lielās talkas pamatmērķis ir sakopt piesārņotas vietas pašvaldības teritorijā, nevis atbrīvot šķūnīšus, pagalmus un mājas no ilgus gadus uzkrātām drazām.
     Informāciju par talkošanas vietām un talkas norisi Jelgavas pilsētas teritorijā var saņemt zvanot pa tālruni 63023511.