Lielā talka 2013

2013.03.21

Lūdzam visas reģiona pašvaldības līdz š.g. 12. aprīlim paziņot talkas laikā savākto atkritumu pārvadātāja nosaukumu un automašīnu numurus.

Ziņas attēls

Informācija Lielās talkas organizatoriem.

Poligons „Brakšķi” Lielajā talkā savāktos atkritumus pieņems no 2012.gada 20.līdz 24. aprīlim.

Poligons „Grantiņi” talkā savāktos atkritumus pieņems 2012.gada 20.aprīlī un no 22. līdz 24.aprīlim.

Talkas laikā savāktos atkritumus poligoni pieņems par valstī noteikto obligāto nodokļu maksu (DRN un PVN). Tas nozīmē, ka katrai pašvaldībai no sava budžeta būs jāsedz dabas resursu nodoklis Ls7 par 1t atkritumu apglabāšanu poligonā un PVN 21% apmērā.

Atkritumus, kas poligonos tiks ievesti ar automašīnām, kuras nebūs iepriekš pieteiktas, reģistrēs par pilnu samaksu.