Lielā talka 2022 notiks 30.aprīlī

2022.04.13

SIA „Zemgales EKO” aicina visus Jelgavas iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties Lielajā Talkā vai pieteikt talkošanas vietas, zvanīt pa tālruni 6302351

 

 

SIA „Zemgales EKO” aicina visus Jelgavas iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties Lielajā Talkā vai pieteikt talkošanas vietas, zvanīt pa tālruni  63023511.

 

  30.aprīlī, Lielās talkas rīkotāji aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties Latvijas sakopšanā. Ir skaidrs, ka tikai atkritumu vākšana nav vienīgais atrisinājums pasaules ekoloģiskajai krīzei, ir vajadzīgs visu līmeņu plašs skatījums par jauniem ekonomikas modeļiem, vides izglītību, ilgtspējības risinājumiem. Arī Lielās Talkas ietvaros arvien plašāk raudzīsimies uz vides veselības jautājumiem, rādot piemēru daudzām pasaules valstīm par to, kas ir patiess izdevīgums un ieguvums, domājot par Latvijas izaugsmi un mūsu nākamajām paaudzēm. Mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju nepalikt malā un 30.aprīlī doties talkot.

 Arī Jelgavas pilsētas iedzīvotāji aicināti 30. aprīlī sakopt kādu piesārņotu teritoriju pilsētā . Lielās talkas organizatori Jelgavas pilsētā ir SIA „Zemgales EKO”, kas arī šogad koordinēs piesārņoto vietu sakopšanu un Lielās Talkas ietvaros savākto atkritumu transportēšanu un noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”.

Vēlamies atgādināt, ka Lielās talkas pamatmērķis ir sakopt piesārņotas vietas pašvaldības teritorijā, nevis atbrīvot šķūnīšus, pagalmus un mājas no ilgus gadus uzkrātām drazām.

 Informāciju par talkošanas vietām un talkas norisi Jelgavas pilsētas teritorijā var saņemt zvanot pa tālruni 63023511.