Informācija Lielās talkas organizatoriem

2013.04.15

Informācija par poligonu pieņemšanas laikiem un izmaksām

Ziņas attēls

Poligons „Brakšķi” Lielajā talkā savāktos atkritumus pieņems no 2012.gada 27.aprīļa līdz 1.maijam.

Poligons „Grantiņi” talkā savāktos atkritumus pieņems 2012.gada 27.aprīlī un no 29. aprīļa līdz 1.maijam.

Atgādinām, ka talkas laikā savāktos atkritumus poligoni pieņems par valstī noteikto obligāto nodokļu maksu (DRN un PVN). Tas nozīmē, ka katrai pašvaldībai no sava budžeta būs jāsedz dabas resursu nodoklis Ls7 par 1t atkritumu apglabāšanu poligonā un PVN 21% apmērā.

Atkritumus, kas poligonos tiks ievesti ar automašīnām, kuras nebūs iepriekš pieteiktas, reģistrēs par pilnu samaksu.