Par darbu ārkārtējās situācijas laikā

2020.03.17

Par ārkārtējās situācijas laiku

Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izplatību un rekomendācijas tās ierobežošanai, kā arī Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr. 13-rp “Par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību rīcību ārkārtējā situācijā”, laikā līdz 14.04.2020. aicinām:
 
  1. Iepazīties ar informāciju par izsludināto ārkārtējo situāciju.  Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC): https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757 un MK https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
  2. Iedzīvotājus sadarbības jautājumus ar SIA "Zemgales EKO" iespēju robežās risināt neklātienē.