Akcija "Pieķer pilsētas piegružotāju"

2016.01.22

Pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti būt vērīgiem un nepieļaut atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās.

SIA „Zemgales EKO” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” un laikrakstu "Jelgavas Vēstnesis" organizē akciju „PIEĶER PILSĒTAS PIEGRUŽOTĀJU”. Akcijas mērķis ir aicināt iedzīvotājus, būt vērīgiem un nepieļaut atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās pilsētas teritorijā.  

Konkurs notiek no 2016. gada 1. februāra līdz 2016. gada  1. novembrim.

Iedzīvotāji ir aicināti fotografēt vai uzfilmēt atkritumu izbēršanu tam neparedzētās vietās pilsētas teritorijā (parkos, mežos, upju krastos, ceļmalās, grāvjos u.c.). Vizuālajās liecībās (foto, video) vēlams fiksēt pārkāpēju pārkāpuma izdarīšanas brīdī, transporta (ja tāds ir) reģistrācijas numuru un/vai citu informāciju, pēc kuras varētu identificēt pārkāpēju.

Iedzīvotāji aicināti vizuālās liecības (foto, video) ar īsu aprakstu sūtīt uz e-pastiem:  eko@eko.jelgava.lvpoic@poic.jelgava.lv vai izmantojot mobilo aplikāciju „Jelgavas pilsētsaimnieks”, norādot savu kontaktinformāciju: telefona numuru un e-pastu (informācija netiks publiskota).

SIA „Zemgales EKO” saņemto vizuālo informāciju iesniegs Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā faktu pārbaudīšanai un iespējamajai saukšanai pie atbildības.

SIA „Zemgales EKO” saņemtās vizuālās liecības iesniegs Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, kas saskaņā ar iesūtīto liecību veiks pārbaudi, kuras rezultātā persona, kas nelikumīgi atbrīvojas no saviem atkritumiem tiks sodītas. Informāciju par iesūtītajām liecībām apkopos vienu reizi divos mēnešos, kad notiks izloze, kuras rezultātā tiks noteiktas trīs personas, kas saņems veicināšanas balvas.

Izloze notiks - 1 maijā, 1. augustā un 1. novembrī. 

Papildus izlozei tiks noteikta un apbalvota persona, kura visaktīvāk iesūtījusi vizuālās liecības. 

KONTAKTINFORMĀCIJA: SIA „Zemgales EKO” Aleksejs Jankovskis tālr.63023511.

Nolikums