Brakšķi – 1. kārtas krātuves slēgšana

2016.03.02

Par poligona “Brakšķi – 1. kārtas krātuves slēgšanu”

Informējam Jūs, ka  sakarā ar to, ka  poligona krātuve ir pilnībā aizpildīta, sākot ar 2016. gada 1. aprīli sadzīves atkritumu poligons “Brakšķi” 1. kārtas krātuve tiek slēgta.

Paziņojam, ka ar poligona slēgšanas brīdi, tiek pārtrauktas līguma attiecības  par atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu poligonā.

Par tupmāku atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi – 2. kārtas” krātuvē vērsties pie SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”.

 

Ar cieņu,
Valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis