Dati par atalgojumu

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010.gada 28.aprīlī, SIA “Zemgales EKO” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

 

Informācija par bruto darba samaksu, EUR

Amats 

Mēnešalga 

Stundas tarifa likme 

Amata vietu
skaits
 

Finanšu direktore

2293,00

 

1

Ražošanas direktore

2063,00

 

1

Tehniskais speciālists  700,00   1

Presēšanas iekārtas operators – atkritumu šķirotājs

791,00

 

2

Šķirošanas līnijas iekrāvēja operators

848,00

 

1

Atkritumu šķirotājs

700,00

 

14

Sezonas darbu strādnieks - atkritumu šķirotājs 700,00   3

Uzskaites operators – kasieris

 

6,78

1

Tualetes dežurants

 

4,40

21

Dalīto atkritumu vākšanas laukumu dežurants

 

4,40

3

Paškrāvēja automobiļa vadītājs 1130,00   1
Dzīvnieku ķērājs
800,00   2

 

Informācija par aprēķināto atalgojuma summu amatpersonām 2023.gada decembrī, EUR

Vārds

Uzvārds

Amats

Neto darba samaksa 

Pēteris

Salkazanovs

Valdes loceklis

2279,40

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi.

Aktualizēts 18.01.2024